Makassar: Stepan drws Sulwasei

Er fy mod wedi gadael Kalimantan am saith y bore, mi oedd hi’n hanner awr wedi tri erbyn i fi gyraedd yr hostel yn Makassar p’nawn dydd Mawrth. Mi oedd cyraedd un o ddinasoedd porthladd fwyaf yr ynys yn fy atgoffa i Marseille yn de Ffrainc- heb yr adeiladau trawiadol. Mi oedd y tlodi yn waladwy yno, dim tlodi plant mewn dillad racs yn chware mewn caeau o fwd, ond oedolion, yn begera, yn chware gitar i geir gyda’i ffenestri nhw ar gau ac yn gwerthu poteli dwr ar y ffordd fawr mewn gobaith o gal ceiniog neu ddwy. Dinas fudur, llygredig, swnllyd arall. Y ceir yn tagu mynd yn ddidrugaredd a’r motor beics yn gweu ei ffordd rhyngddynt, yn llenwi’r sdrydoedd. Doedd gen i ddim cynllun, dim ond syniad am be ydwi eisiau ei weld yn fy mhythefnos ola yma- ond mi oni’n gwybod o fewn deg munud o fod yn Makassar fy mod i ddim am aros yno’n hir. Ag wedi tro a’r hyd y cei, y môr yn fudur o’r holl longau sydd wedi bod yn angori yno dros y canrifoedd a bagiau plastic coll yn arnofio’n ddi-gyfeiriad, mi nes i’r penerfyniad yn y fan ar lle mod i am adael yn y bws cynta ona y bora wedyn!

IMG_8415.JPG

Mi neshi hitio riw ‘all time low’ yn isda ar y cei drewllyd yn Makassar yn gwylio’r haul yn machlud ‘fyd- mi ddoth na blentyn, riw 7 oed omlaen i a dal ei ffon i fyny yn tynnu llun ohonai- a geshi ddigon! Fana oni, ar ben fy hun, yn tynnu tafod fatha aelod o dim hakka a’r blentyn bach…. oni’n teimlo’n well wedyn ag eshi am swpar blasus mewn lle bach bywiog myglyd ar y ‘ffrynt.

Ond ma’r lluniau wedi bod yn elfen doni heb rhagweld yma yn Indonesia. Ma wedi bod yn chwerthinllyd o wirion ar adega, fel yr amsar nath bob un aelon o staff dynnu llun efo fi mewn bwyty, a wedyn llun fel grwp a wedyn llun efo’r teulu oedd yn rhedeg y lle… a dyn mewn lle arall, oni’n gweld o, yn gneud y peth ‘pinsho’ ar y sgrin i zoomio mewn, a wedyn flash mawr arnai, wedyn nath o ddangos y llun zoomed in i fi, a gofyn os geith o lun efo fi, iawn- odd ei wraig o’n tynnur llun ond neud vedio oddi, a wedyn ath y gwr yn flin efo’i am neud vedio yn lle llun. Yr holl selfies efo teenagers ar drafindiaeth cyhoeddus a mamau yn taflud ei babis atai a tynnu llun, a perchenog bob siop dwi wedi bod mewn i eisiau llun ohonai tu allan. Ma’r lluniau yn glasurol o ddoniol fyd, y rhai dwi wedi gweld- fina, yn edrach real twrist, yn wyn fel y galchan efo cap, bag ar fy mol ag yn ben a sgwydda yn dalach na’r bobl sydd yn sefyll yn falch wth fy yml i. Ma wedi bod yn flinedig ar adega, pan ma di bod yn chweched llun mewn diwrnod- ond dwi dal i wenu, a trio chwerthin, er ma’i go iawn dwisho tunnu tafod ar bawb!!

Felly, dyma ddechrau’r bythefnos ola- a dwi wedi cyraedd yr ynys sydd heb gael ei heffeithio gan y diwydiant Palm Oil- felly cyfla i weindio lawr, adlewyrchu ar yr wythnosau dywethaf a dogfennu mymryn o fywyd a’r un o’r ynysoedd sydd heb ei effeithio- eto.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s